<aside> 🎙️ Transcribeer automatisch voiceberichten naar tekst

‘Dit ga ik niet luisteren’

</aside>

<aside> 🗞️ Deel een korte samenvatting van een link op WhatsApp

Deel artikel met korte samenvatting

</aside>

<aside> 🎬 Video's downloaden van YouTube, Reddit en eigenlijk vrijwel elke website op internet

⬇️ anton-dlp

</aside>

Powered by Fruition